- http://www.turunraitiotie.info:80/tietoa.html
Havainnekuva modernista raitiovaunusta Yleissuunnitelman eteneminen

Raitiotien suunnittelu

Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnittelu on käynnistynyt tammikuussa 2013. Suunnittelu etenee vaiheittain siten, että raitiotielle asetetaan tavoitteet keväällä 2013, suunniteltavat raitiotielinjaukset valitaan syksyllä 2013 ja yleissuunnitelma linjauksille valmistuu kesällä 2014. 

Ennen yleissuunnittelun alkamista Turun raitiotiestä on tehty strategisen ja joukkoliikennejärjestelmätason suunnitelmia sekä aiheeseen liittyviä selvityksiä. Voit tutustua esiselvityksiin ”hankkeen taustaa” osiosta.

Nyt laadittavan Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelman tarkoituksena on antaa riittävät tiedot, jotta voidaan päättää raitiotien toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Yleissuunnitelmaa laaditaan yhdessä Tampereen kaupungin ja valtion kanssa. Lisää tietoa ”yleissuunnitelman sisältö” -kohdasta. Yleissuunnitelman rinnalla laaditaan erillisselvityksiä mm. sekä raitiotien rahoitukseen että hankinta- ja toimintamalleihin liittyen.

Mikäli yleissuunnitelman jälkeen päätetään jatkaa raitiotien toteuttamiseen, käynnistetään päätösten mukaisesti toteutusprojekti. Tähän liittyvät mm. katusuunnitelmien ja asemakaavojen muutosten laadinnat sekä rakennussuunnittelu.

Turku
WSP Finland OyRamboll Oy