- http://www.turunraitiotie.info:80/taustaa.html
Havainnekuva modernista raitiovaunusta Yleissuunnitelman eteneminen

Hankkeen taustaa

Alla olevien linkkien kautta voit tutustua viimeisimpiin Turun raitiotiestä tehtyihin esiselvityksiin.

•  Turun seudun joukkoliikenne 2020. Vuonna 2009 valmistuneessa hankkeessa on vertailtu keskenään runkobussi- ja pikaraitiotiejärjestelmää. Esitetty pikaraitiotiejärjestelmä olisi toteutettu kahdessa vaiheessa. Pikaraitiotieverkon esitettiin olevan toisessa vaiheessa noin 40 kilometrin laajuinen. Noin 40 kilometrin laajuisen pikaraitiotien kustannusarvioksi esitettiin noin 500 miljoonaa euroa.

•  Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035. Vuonna 2012 valmistuneessa työssä on suunniteltu maankäytön ja liikennejärjestelmän vaiheittaista kehittämistä vuoteen 2035 asti. Työssä on tarkennettu sekä laajennettu pikaraitiotielinjauksia maankäytön kehittämisen perusteella. Ratikka-kaupungin rakentaminen on valittu yhdeksi Turun kaupunkiseudun kehittämisen teemoista.

•  Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista, ekologinen ja taloudellinen arviointi. Vuonna 2012 valmistuneessa selvityksessä on tutkittu pikaraitiotien käyttöönoton vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja ilmansaasteisiin sekä analysoitu vaikutuksia reitin varrella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon
Turku
WSP Finland OyRamboll Oy